VĂN KHẤN

Văn khấn cúng giỗ gia tiên

 • bởi map -
 • 10/01/2015

Bài văn khấn cúng giỗ gia tiên như: Ông bà, bố mẹ, ạnh

đọc tiếp

Văn khấn Thần Tài hằng ngày

 • bởi map -
 • 11/01/2015

Thờ cúng Thần Tài là một tín ngưỡng của những người chuyên làm nghề kinh doanh buôn bán, đọc tiếp

Văn khấn lễ ông Táo chầu trời ngày 23 tháng chạp

 • bởi map -
 • 11/01/2015

Cúng khấn lễ ông Táo là một nét văn hóa của người Việt ta từ bao đời nay, cứ đến

đọc tiếp

Văn khấn tại Đình, Đền, Miếu, Phủ

 • bởi map -
 • 12/01/2015

Khi đến làm lễ tại Đình, Đền, Miếu, Phủ thì chúng ta phải biết văn khấn tại Đình, Đền, Miếu, Phủ. Cúng,

đọc tiếp

Văn khấn cầu con rất linh nghiệm

 • bởi map -
 • 13/01/2015

Cầu có con là ước nguyện của  những gia đình bị hiếm muộn hoặc muốn có thêm những đứa con,

đọc tiếp

Văn khấn giải trừ bệnh tật tại chùa

 • bởi map -
 • 15/01/2015

Khi lên chùa nhiều người muốn cầu khấn mạnh khỏe hết bệnh tật, văn khấn giải trừ bệnh tật giúp

đọc tiếp

Văn khấn lễ cúng mụ (Đầy cữ, đầy tháng)

 • bởi map -
 • 16/01/2015

Quan niệm từ xưa đã coi đứa trẻ sinh ra do được Bà chúa Đầu thai, Tiên mụ gốm 12

đọc tiếp

Tai nạn liên tiếp khi rằm thắp hương vào ngày 14

 • bởi map -
 • 19/01/2015

Khi thắp hương vào ngày rằm là chuyện mà bạn

đọc tiếp