VĂN KHẤN

Chú Đại Bi Tiếng Việt – Đọc tụng niệm mỗi ngày

  • bởi map -
  • 09/02/2017

Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói chú này là thần chú quảng

đọc tiếp