Kỳ Môn Độn Giáp

Thập can khắc ứng quyết - giamadao

  • bởi map -
  • 28/03/2024

Mười can khắc ứng quyết Lục giáp đồng lục Mậu, thiên bàn Mậu thêm địa bàn Mậu, gọi là là phục

đọc tiếp

Thập Can khắc ứng quyết

  • bởi map -
  • 28/03/2024

十干尅应诀 Thập Can khắc ứng quyết 六甲同六戊, 天盘戊加地盘戊, 谓之伏吟. 凡事闭塞静守为吉. Lục giáp đồng lục mậu, thiên bàn mậu gia địa bàn mậu, vị

đọc tiếp

Cách Lập Quẻ Kỳ Môn

  • bởi map -
  • 27/03/2024

Cách Lập Quẻ Kỳ Môn Bày một quẻ Kỳ Môn gồm các bước như sau:

1 – TìmTiết Khí

Xem năm tháng ngày

đọc tiếp