No icon

dao-cua-nhung-con-so-p-con-so-nao-dai-bieu-cho-sinh-menh-va-van-vat-trong-vu-tru

Đạo của những con số (P3): Con số nào đại biểu cho sinh mệnh và vạn vật trong vũ trụ

Phần 1, Phần 2

Nguyên lý Thái Cực cho rằng bản thân vũ trụ là có con số, chúng sinh vạn vật trong vũ trụ cũng đều có số, tất cả mọi thứ trong vũ trụ tồn tại đều là sự thể hiện của những con số. Cũng có thể nói rằng tất cả đều là con số, sinh mệnh và vật chất, thời gian và không gian đều là thể hiện của những con số, tất cả đều có con số, tất cả cũng đều nằm trong các con số.

Kết cấu và sự phát triển diễn hoá của tất cả sinh mệnh và vật chất, thời gian và không gian đều đang thuận theo và thể hiện quy luật vận hành của những con số, quy luật này chúng ta cũng gọi nó là định số. 

3. Ý nghĩa tượng trưng và hàm nghĩa của những con số

Hàm nghĩa của những con số vô cùng phong phú là vì nó dùng để biểu thị Ngũ Hành, cho nên kết cấu không gian vũ trụ này do Ngũ Hành cấu thành phức tạp như thế nào, phương thức vận hành của thời gian phức tạp như thế nào, hình thức sinh tồn và mối quan hệ nhân duyên của sinh mệnh phức tạp như thế nào, hình thức tồn tại và biến đổi của vật chất phức tạp như thế nào thì hàm nghĩa của những con số cũng phức tạp như vậy. 

Hàm nghĩa của những con số để biểu thị ngũ hành.
  • Số 0 là cội nguồn của mọi con số

Trong nguyên lý Thái Cực, số 0 biểu thị cho Vô Cực. Những bài trước chúng ta đã giảng, Vô Cực không phải là không hề có bất cứ thứ gì, Vô Cực sở dĩ được gọi là Vô Cực là vì trạng thái tinh thần (Dương) và vật chất (Âm) của nó là cảnh giới “Thân Thần hợp nhất”, không hề có bất kỳ biểu hiện cực đoan nào, là điều mà tất cả chúng sinh trong Thái Cực khó có thể nắm bắt và tưởng tượng nổi. Hơn nữa Thái Cực của chỉnh thể và vô lượng thiên thể, vô lượng tiểu vũ trụ và vô lượng chúng sinh trong Thái Cực đều là thể hiện tinh thần và vật chất của Vô Cực, đều thuộc về phạm trù Có. 

Tất cả những điều này đều có thể dùng những chữ số khác ngoài số 0 để biểu thị, nhưng lại không thể dùng số 0 để biểu thị được. Vậy thì số 0 dùng để biểu thị số của Vô Cực, chẳng phải là điều thông thường chúng ta cho rằng không có gì hay sao, nhưng thực ra là có và có vạn thứ. Dùng bất kỳ khái niệm Có nào để hình dung Ông cũng đều chỉ có thể khiến hàm nghĩa của ông trở thành Thái Cực, trở thành nhỏ vô hạn. Cho nên chúng ta gọi số 0 là cội nguồn của tất cả mọi con số, nói như Lão tử thì số 0 là “Cửa Huyền Tẫn, thị vị thiên địa căn, miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần.” (Cửa sinh ra mẹ của đại Đạo, là cái gốc của trời và đất, khí trời và đất hoà quện đan xen, như có như không, đừng quá truy cầu điều đó). Ông tượng trưng cho sự vĩnh hằng bất biến và đại viên mãn. 

  • Số 5 là hình thức biểu hiện của số 0, những số khác đều là thể hiện cực đoan của số 5

Trong nguyên lý của Thái Cực, Vô Cực là sự tồn tại tiên thiên, Thái Cực là sự tồn tại hậu thiên, cho nên số 0 dùng để biểu thị số của Vô Cực chính là tiên thiên, số 5 dùng để biểu thị số của Thái Cực chính là hậu thiên. Bởi vì Vô Cực sinh Thái Cực, Thái Cực chính là thể hiện tinh thần và vật chất của Vô Cực, nhưng Thái Cực lại không phải là bản thân Vô Cực. Đối với chữ số mà nói, số 5 sinh ra từ số 0, nhưng số 5 lại không phải là số 0, số 5 chỉ dùng để thể hiện số 0. Cũng giống như trứng là do gà sinh ra, nhưng gà là gà, trứng là trứng, gà và trứng không giống nhau.

Lão Tử có câu rằng: “Thiên hạ vạn vật sinh vu hữu, hữu sinh vu vô” (Vạn vật trong thiên hạ đều sinh ra từ Có (Hữu), Có sinh ra từ Không (Vô)). Vô mà ông nói chính là Vô Cực, Hữu chính là Hữu Cực. Vậy nếu dùng con số để thể hiện hàm nghĩa của câu này thì chính là: Tất cả mọi con số trong vũ trụ đều sinh ra từ số 5, số 5 sinh ra từ số 0. Bởi vì số 5 đại diện cho toàn bộ vũ trụ, là số của Thái Cực, trong Thái Cực có trời có đất, có nam có nữ, có sinh mệnh có vật chất, có thời gian có không gian, tất cả những điều này tồn tại đều có số của riêng mình, cũng đều có thể dùng số để biểu đạt, cho nên nói rằng mọi con số đều là thể hiện cực đoan của số 5.

  • Các con số tương đương nhưng không tương đồng

Số của vũ trụ là số 5, số của vạn vật trong vũ trụ gồm rất nhiều con số, chính là số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Số lớn hơn do tính chất của số đơn vị quyết định) … Trong phần trước chúng tôi đã giảng con số sinh ra từ Ngũ Hành, lại được dùng để biểu thị Ngũ Hành. Tức là tất cả các con số đều là thể hiện của Ngũ Hành, khi Ngũ Hành biểu hiện là 1 thì Ông chính là 1, khi biểu hiện là 2 thì chính là 2, khi biểu hiện là 3 thì chính là 3,…  khi biểu hiện là 10 thì chính là 10. Xét từ góc độ này thì từ 1 đến 10, từ 10 đến trăm, nghìn, vạn, ức, triệu… mọi con số trong vũ trụ đều lớn như nhau, đều là thể hiện cực đona của số 5. Bởi vì mỗi một số đều là thể hiện đặc điểm về một phương diện nào đó của số 5, cho nên bất kỳ hai số nào cũng đều khác nhau. 

Ví như con người, trời đất là vũ trụ lớn, cơ thể người là vũ trụ nhỏ, vậy nên số của mỗi người đều là số 5, cũng đều gọi là Ngũ (Ngô – tôi). Mà tất cả tế bào cấu thành cơ thể người đều là hình tượng và tín tức của Ngũ (Ngô – tôi). Xét từ góc độ con người, từng tế bào đều là thể hiện của Ngũ (Ngô – tôi), dù là tế bào ở tay, ở chân, trong cơ thể hay ngoài cơ thể  thì cũng đều là bản thân mình, đều quan trọng như nhau, nhưng vì vị trí của từng tế bào khác nhau, nên tính chất và công dụng cũng khác nhau. Cũng là đạo lý đó, mối quan hệ giữa bất kỳ hai số nào cũng đều như vậy, tương đương nhưng không tương đồng, tương đương là chỉ không to không nhỏ, không cao quý, không thấp hèn, đều bình đẳng như nhau, điểm khác nhau là vị trí khác nhau, tính chất khác nhau, công dụng khác nhau. 

4. Con số là hình thức kết cấu và quy luật vận động của những thời không khác nhau trong vũ trụ

Nhìn trong nguyên lý Thái Cực, thì kết cấu thời không của vũ trụ này là có tầng thứ, mỗi một con số đều tượng trưng cho các tầng thứ khác nhau. Xét về chỉnh thể thì trong Thái Cực, số 1 đại diện cho tầng thứ và cảnh giới nguyên thuỷ nhất, cũng là cảnh giới gần với Đạo nhất, số 5 nằm ở giữa, số 9 là tầng thứ thấp nhất. Số 10 là cực âm của số 5, là vỏ ngoài của toàn bộ vũ trụ, nó cũng không thể được gọi là một tầng thứ, mà xã hội nhân loại lại nằm đúng trong không gian này. Đây là khái niệm tầng thứ theo chiều dọc từ cao xuống thấp. Khái niệm tầng thứ theo chiều ngang là từ 1 đến 9 đều là những không gian khác nhau ở những tầng thứ tương đương, trong mỗi từng không gian của mỗi con số theo hướng dọc đều có 9 đại không gian theo chiều ngang của mình, mỗi vỏ ngoài của một tầng không gian đều là 10. Cho nên từng vũ trụ hoàn chỉnh trong Thái Cực đều có 9 lần 9 là 81 tầng không gian khác nhau. Bởi vì con số khác nhau, cho nên mọi kết cấu vật chất của không gian cũng khác nhau, khái niệm không gian cũng khác nhau. Ví như nói rằng khái niệm không gian nơi nhân loại sinh tồn và không gian nơi cá sinh tồn hoàn toàn khác nhau, đối với con người mà nói, nước là thứ có thực, không phải là không gian; đối với cá mà nói, không khí của chúng ta cũng có thực, cũng không phải là không gian.

Phía trên chúng ta cũng đã nhắc tới rằng khi biểu hiện số 5 của Ngũ Hành là 1 thì Ông chính là 1, khi biểu hiện là 2 thì Ông chính là 2, khi biểu hiện là 3 thì Ông chính là 3,… khi biểu hiện là 10 thì Ông chính là 10, tức là mỗi một chữ số đều là thể hiện cực đoan của số 5, mỗi một con số khi phóng to ra đều là 5, cho nên bản chất của từng con số cũng đều là 5, vậy thì mỗi con số cũng đều có năng lực của số 5, cũng có thể lần lượt thể hiện ra là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chỉ là sự biến đổi này giới hạn trong phạm vi ban đầu của số này. Tức là, không gian vũ trụ đều vận động, biến đổi không ngừng, quy luật biến đổi của nó cũng đều có chữ số, hơn nữa phương thức vận động của số dương và số âm hoàn toàn tương phản với nhau, dương thì di chuyển xuôi, âm thì di chuyển ngược.

Do từng con số đều biến đổi như vậy, mà từng chữ số sau khi biến đổi cũng là như vậy, cho nên quy luật chúng ta vừa nhắc tới nếu xét ở tầng sâu hơn thì cũng là vô cùng vô tận. Bởi vì kết cấu của thời không của vũ trụ và kết cấu của sinh mệnh đều nằm trong nguyên lý của các con số. Cho nên mọi chúng sinh trong vũ trụ đều tự có con số của riêng mình, cũng đều là thể hiện cực đoan của Ngũ (Ngô – tôi), số 5 trong vũ trụ, hơn nữa cũng đều có năng lực tương đồng với Ngũ (Ngô – tôi), chỉ là năng lực của Ông hạn chế ở trong tầng thứ sở tại của Ông, nhưng công thức về năng lực là như nhau. Ví như chúng ta nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong “Tây Du Ký” có thể phân chia thành rất nhiều Tôn Ngộ Không khác, nhìn thấy Thần Phật, Bồ Tát có thể phân thân ra làm vô số lần, tất cả những điều này đều là căn cứ về nguyên lý của các con số.

5. Con số chính là hình thức tồn tại của sinh mệnh và vạn vật trong vũ trụ

Trong bài trước chúng ta đã nhắc tới thế giới quan của Đạo gia là Vô Cực sinh Thái Cực, Thái Cực chính là thể hiện ý chí của Vô Cực, mà chữ “Vô” trong Vô Cực lại có hàm nghĩa của Ngũ – số 5, Vật, Ngô –tôi, Ngộ (từ đồng âm trong tiếng Hán). Trong Thái Cực thì những phương diện này đều là sự tồn tại chỉnh thể: Số của vũ trụ do Ngũ hành cấu thành này chính là Ngũ 五- số 5, nếu Ngũ 五 máy động cái miệng thì là Ngô 吾 –  tôi, nếu Ngũ 五động tâm thì là Ngộ 悟, tâm và khẩu bất động thì là Vật物. Thêm nữa do mọi sự tồn tại trong vũ trụ này đều do Ngũ Hành cấu thành, cho nên mọi sự tồn tại cũng đều là có trí huệ, có sinh mệnh, vậy thì tất cả hình thức sinh mệnh, văn hoá trí huệ, hình thái của vật chất trong vũ trụ đều có chữ số, đứng tại góc độ chữ số mà xét, thì tất cả mọi thứ đều là thể hiện cực đoan của Ngũ, mỗi thứ lại có số khác nhau của riêng mình.

Từ vô cực sinh thái cực.

Lấy ví dụ như con người thì màu da, ngôn ngữ, chủng tộc và số người khác nhau đều là thể hiện cùa số. Chủng loại, số lượng, hình tượng, phương thức sinh tồn của động vật đều có số của riêng mình, chủng loại, hình tượng, năng lực của thực vật cũng đều có số của riêng mình. Bởi vì Thái Cực phân âm dương, cho nên con số cũng có âm dương, vậy thì hình thức biểu hiện của sinh mệnh cũng có âm dương. Nếu nói hình thức sinh mệnh của con người và động vật, thực vật dễ phát giác, mang tính dương, vậy thì tất cả những hiện tượng như núi, sông, đất đai, kim, thạch, thổ, mộc, mưa gió, sấm chớp đều là sinh mệnh mang tính âm, mọi hình thức tồn tại của nó đều có số của riêng mình.

Xét theo chiều dọc nếu dùng con số để biểu thị tầng thứ của sinh mệnh trong tam giới thì số 1, 2, 3, 4 là chỉ thiên nhân, tính chất là dương. Số 6, 7, 8, 9 là sinh mệnh tại âm giới. Ngũ là con người trên trái đất, nửa âm nửa dương. Nếu lại tiếp tục phân chia chi tiết tầng thứ trong Tam Giới, thì từ số 1 đến số 9 là người trên Thiên thượng, tính chất là dương. Người trái đất nằm tại vị trí số 10, nửa âm nửa dương. Âm giới cũng là từ số 1 đến số 9, gồm 9 tầng lớn.

Bởi vì mọi con số đều là thể hiện cực đoan của số 5, mọi con số cũng đều mang năng lực và đặc điểm của số 5, mỗi một con số cũng đều có thể thể hiện là số khác trong những không gian khác nhau, cho nên mọi hình thức sinh mệnh và hình thức vật chất trong vũ trụ đều có thể biến đổi lẫn nhau, chuyển hoá cho nhau, hiện tượng này trong Phật giáo gọi là Luân Hồi.

Cuối cùng phải nói rõ một điểm là số của Ngũ Hành hậu thiên mà chúng ta nhắc tới bên trên không chỉ có được trong cảnh giới của xã hội nhân loại này, mà tại không gian cao hơn nhân loại (Thiên nhân) và thấp hơn nhân loại (âm ty) cũng đều như vậy. Bởi vì không gian cao hơn nhân loại chỉ cần ở trong Ngũ Hành thì mọi sự tồn tại trong đó, mọi sinh mệnh và vật chất cũng đều do Ngũ Hành cấu thành, họ sẽ thuộc về sự tồn tại hậu thiên, vậy thì số tiên thiên trong Ngũ Hành của mọi cảnh giới mà họ ở cũng là Thuỷ 1, Hoả 2, Mộc 3, Kim 4, Thổ 5, số hậu thiên cũng là Thuỷ 6, Hoả 7, Mộc 8, Kim 9, Thổ 10. Chỉ là lạp tử bề mặt của sinh mệnh và vật chất do khí của Ngũ hành trong cảnh giới cao tụ thành so với không gian của nhân loại mà nói thì vi quan hơn, vi tế hơn, cho nên năng lực và trí huệ của sinh mệnh tại cảnh giới đó đều cao hơn con người, hơn nữa tuổi thọ cũng dài hơn, phúc phận cũng lớn hơn, đối với con người mà nói thì là tốt đẹp không sao tưởng tượng nổi.

Cũng là đạo lý đó, số của Ngũ Hành trong không gian thấp hơn nhân loại cũng được lấy ra như vậy, chỉ là vi lạp cấu thành sinh mệnh và vật chất trong đó thô hơn nhân loại, hạt to hơn, vật chất hơn. Cho nên chúng sinh trong tại cõi âm có thể nói là đã không còn linh hồn nữa, chỉ có hình thể vật chất mà thôi. Ngũ Hành chỉ thể hiện là hình dạng của Ngô – tôi, sinh mệnh này đã không còn bất kỳ niềm vui hay hạnh phúc nào khác, chỉ có chịu khổ chịu tội, cũng có thể nói là đã chết chắc rồi. Đặc biệt là ác quỷ, ác ma trong địa ngục, chúng hầu như không có trí huệ, không có chỉ số thông mình, lại càng không có tình cảm. Chúng chỉ là công cụ sống được lập trình, hoàn toàn tự động, công dụng của chúng chính là trực tiếp tiêu trừ nghiệp lực cho những chúng sinh rơi vào cõi này. Những chúng sinh rơi vào cõi này hàng ngày đều phải đối mặt với sinh tử, thậm chí trong một ngày mà phải chết đi sống lại tới vạn lần cũng là chuyện bình thường. Cho nên Ngũ Hành trong cảnh giới này đã trở thành Ngô Hình (hình phạt cho tôi) một cách rất thực tế.

Kết luận

Nhận thức về những con số là một bộ phận quan trọng tổ hợp thành nguyên lý Thái Cực, bởi vì cội nguồn của văn hoá truyền thống của Trung Quốc chính là nguyên lý Thái Cực. Cho nên mọi phương diện về khoa học kỹ thuật cổ xưa của Trung Quốc đều không thể tách rời các con số, toàn bộ nhận thức tại tầng cao về Thiên Địa Nhân trong văn hoá truyền thống đều được xây dựng trên cơ sở nhận thức về những con số, không sót một trường hợp nào.

Trương Hoành, nhà bác học thời Hán có câu nói nổi tiếng rằng: “Số thuật cùng thiên địa” (Số thuật bao trùm tận cùng của thiên địa). Ông cho rằng chỉ khi nắm vững được quy luật của các con số mới có thể nhận thức được quy luật vận hành của Thiên Địa Nhân một cách chuẩn xác và sâu sắc. Kỳ thực trong phương thức tư duy, ngôn ngữ văn hoá của người Trung Quốc cũng đều xuyên suốt nội hàm của những con số. Ví như khi chúng ta phải hoàn thành một việc gì đó, nếu nắm vững được một cách chuẩn xác, thông sẽ chúng ta nói là “Trong tâm đã có số”, thì việc này cũng dễ thành công, nếu thất bại thì là vì trong tâm không có số. Một điểm cần nói rõ cuối cùng là về nội hàm bác đại tinh thâm của những con số, thì tại những cảnh giới khác nhau sẽ có những nhận thức khác nhau.

Theo Qigong.me
Hiểu Liên biên dich

Nguồn:http://www.daikynguyenvn.com/van-hoa/dao-cua-nhung-con-so-phan-3-con-so-dai-bieu-cho-sinh-menh-va-van-vat-trong-vu-tru.html

Comment