Online Four Pillars Calculator
Lập Tứ Trụ

Họ và tên:  
Ngày giờ sinh:
Giới tính:  

Tứ trụ được tính toán tùy theo Múi giờ,
vui lòng chọn đúng Múi giờ nơi bạn được sinh ra.
Chọn theo thời gian địa phương.

Kinh độ của nơi bạn được sinh ra, cần nhập chính xác.
Giá trị cho phép trong khoảng -180 --> 180.
Giá trị âm được tính theo về hướng Tây so kinh tuyến gốc (kinh tuyến Greenwich O độ )
(Ví dụ Sài Gòn: 106.616669; Hà Nội: 105.849998; Hong Kong: 114)

Four Pillars - Lập Tứ Trụ


Conception
Thai Nguyên
Year
Năm
Month
Tháng
Day
Ngày
Hour
Giờ
Life
Thai Tức

Destiny Numerals -

Luck Periods / Đại Vận Tốt Đẹp9 Star Ki and Ming Gua

(Year) (Month)

Ming Gua:

Palaces

SE

S

SW

E

W

NE

N

NW