No icon

huong-dan-van-cung-tat-nien

Hướng dẫn Văn cúng tất niên

Cúng tất niên là phong tục ngàn đời của dân tộc ta , cúng tất niên rất quan trọng trong dịp tết nguyên đán là mỗi nhà đều có mâm cỗ cúng tất niên.

Bài Văn cúng Lễ Tất Niên

Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
– Con kính lạy HoàngThiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn phần.
– Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, ngũ thổ Long Mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân cùng tất cả các vị Thần linh cai quản ở trong xứ này.

– Con kính lạy Chư gia Cao Tằng TỔ Khảo, Cao Tăng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ……….

Hôm nay là ngày …… tháng chạp năm……….
Tín chủ (chúng) con là:…………
Ngụ tại:……….

Trước án kính cẩn thưa trình:

Đông tàn sắp hết
Năm kiệt tháng cùng
Xuân tiết gần kề
Minh niên sắp tới.

Hôm nay là ngày 30 tết chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư linh. Theo như thường lệ tuệ trừ cáo tế cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án toạ, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật phù hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận.

Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!

Các bạn có thể tải hoặc xem trực tiếp văn khấn tất niên với link dưới nhé

Nguồn: Sưu tầm

TAMTHUC

Comment