No icon

chu-tay-tang-hu

Chữ Tây Tạng » HŪṂ

Chữ Tây Tạng » HŪṂ

HŪṂ

HŪṂ

Advertisements

HŪṂ
Chủng tử âm này thuộc nhóm âm thanh phẫn nộ, khủng bố của Mật Giáo. Cũng được gọi là tổng chủng tử của chư Thiên.
Nguồn gốc âm HŪṂ được tìm thấy trong các nghi thức Vệ Đà cổ xưa. Srimad Bhagavatam (Chí Tôn truyện) có thuật lại câu chuyện các Hiền giả đã hiện tướng phẫn nộ và đoạt mạng vua Vena chỉ bằng âm thanh HUṂ (nijaghnur huṅkṛtair venaṃ) khi ông vua này đã phạm nhiều sai lầm không thể sửa chữa (SB 4.14.34).
Trong Phật giáo, HŪṂ được phân tích thành 4 âm HA, A, Ū, MA trong đó A biểu thị cho Pháp thân, HA biểu thị cho Báo thân, Ū biểu thị cho Ứng thân, MA biểu thị cho Hóa thân.
Chữ HŪṂ thường được đặt ở cuối các thần chú và thường có mối liên hệ mật thiết với các tôn Akṣobhya (A Súc Phật), Vajrapaṇi (Kim Cương Thủ), Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa)Comment