No icon

cau-chuyen-chua-ke-ve-lao-tu

Câu chuyện chưa kể về Lão Tử

Trung Quốc cổ đại có 5 cuốn sách rất nổi tiếng và quan trọng, đó là Tuân Tử – của tác giả Tuân Tử, Pháp Ngô của tác giả Dương Tử, Trung Thuyết của tác giả Văn Trung Tử, cuốn Lão Tử của Lão Tử và cuốn Trang Tử của Trang Tử.

Người đi học, nếu như đã hiểu được Kinh thư và Tử thư, thì có thể bắt đầu nghiên cứu các loại sách sử, từ đó hiểu lịch sử và đạo lý thịnh suy của các triều đại.

Vấn đề thảo luận: Thử đoán xem vì sao người thời xưa phải học những sách như Tuân Tử, Pháp Ngôn, Trung Thuyết, Trang Tử ? Nếu như phải giới thiệu cho người khác đọc một số sách thì tiêu chuẩn để bạn giới thiệu sách là như thế nào? Tại sao?

(Đáp án tham khảo: Những sách đó đại biểu cho tư tưởng lý luận, sự tìm tòi học hỏi cũng đối nhân xử thế của tác giả, có thể là tấm gương cho người học noi theo. Giáo viên có thể đưa ra một vài ví dụ, đồng thời dẫn dắt học sinh bồi dưỡng thói quen đọc các sách hay).

Theo NTD Tiếng Việt

Nguồn:http://www.daikynguyenvn.com/van-hoa/167139.html

Comment