Coi Ngày Tốt


Âm Lịch bằng JavaScript cấp 1.01c do Thiên Y thực hiện
Lưu ý: Đây là bản lịch được phát triển trên cơ sở tính toán múi giờ GMT+8, lịch Trung Quốc.
Trong việc lựa chọn ngày giờ tốt xấu chỉ mang tính chất tương đối, Quý khách cân nhắc khi sử dụng và tự chịu trách nhiệm về điều đó!
Năm
   
Tháng
   
Hiện tại
C N Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7